Optometrisch Onderzoek

Optometrie is een paramedisch beroep en valt onder de eerste lijn oogzorg. Op uw verzoek of met verwijzing van uw huisarts of oogarts controleert onze optometrist uw ogen op eventuele oogaandoeningen, zoals cataract (staar), afwijkingen aan het netvlies veroorzaakt door suikerziekte en hoge bloeddruk, glaucoom als gevolg van te hoge oogdruk, macula degeneratie enz. Er worden foto’s van het netvlies gemaakt, welke door onze optometrist en oogarts beoordeeld worden. Dit onderzoek duurt 15 minuten en is geheel pijnloos. U kunt bij ons terecht voor een optometrisch onderzoek.

Komt één van de bovengenoemde oogaandoeningen in de familie voor of bent u 40 jaar of ouder, dan is een preventief oogonderzoek aan te raden. Ook kunt u voor periodieke MD en diabetes screenings bij ons terecht.

Om onze oogzorg op het hoogste niveau te houden zijn wij aangesloten bij het oogzorgnetwerk (een initiatief van het Oogziekenhuis Rotterdam) en het OCR (Optometristen Collectief Rijnmond.)

Het Oogzorg netwerk is een intensief samen werkings verband tussen diverse aanbieders van oogzorg, dat zich focust op het verbeteren van de kwaliteit van de oogheelkundige zorgverlening. Het Oogzorg netwerk stelt de zorgverlening aan de client centraal. Het voortraject (eerste lijn: huisartsen, opticiens, optometristen) het medisch handelen (tweede en derde lijn: de ziekenhuiszorg) en het natraject (vierde lijn: de revalidatiezorg, clienten vereniging, lotgenoten contact) maken gezamenlijk onderdeeluit van Het Oogzorg netwerk. Het is hierdoor mogelijk de client geitegreerde zorg aan te bieden, waardoor de client de totale oogzorg verlening als een samenhangend geheel ervaart. Binnen Het Oogzorg netwerk staat kennis uitwisseling centraal.