Migraine preventie

Peter Akkerman Eye Fashion in samenwerking met Praktijk Proximaal

Begin 2014 zijn wij benaderd door Nick Houdijk van Praktijk Proximaal. Dit is een professionele en gespecialiseerde (Sport)massage praktijk die zich specialiseert in o.a. het voorkomen en behandelen van migraine. De focus van Nick ligt op het behandelen van de zes triggers die migraine kunnen veroorzaken. Het voorkomen van deze triggers, beïnvloedt in veel gevallen de migraine aanval.
 

 • Hoe kunnen deze triggers voorkomen, behandeld of beter onder controle gehouden worden?

Nick start bij zijn intake met nieuwe cliënten met het registreren van de migraine,- en hoofdpijnklachten. Direct wordt door hem benoemd dat het vrijwel onmogelijk is een migraineaanval te stoppen, wanneer deze reeds begonnen is, maar dat er voorafgaand aan de aanval wel degelijk invloed kan worden uitgeoefend op het uiteindelijke verloop van de aanval. Zijn cliënten leren dat er symptomen te benoemen zijn, die de aanval inleiden. Door deze symptomen te bestrijden, wordt vaak succesvol de migraineaanval afgeremd of voorkomen.

Deze symptomen of aanjagers voorafgaand aan de migraineaanval, worden nauwlettend in kaart gebracht. Nick leert zijn cliënten deze in een vroeg stadium te herkennen en te benoemen op het moment dat de aanval nog bezig is zich te ontwikkelen. De cliënt wordt vaardigheden aangeleerd waardoor hij of zij in de toekomst beter in staat is deze aanjagers te bestrijden met als resultaat dat de migraineaanval wegblijft.

Bekende aanjagers zijn onder andere:

 • last hebben van sterke verzuring van hals, nek, schouder, en borstkas-spieren
 • het hebben van een slechte gaswisseling in de longen door het hebben van een te hoge, of te oppervlakkige ademhaling
 • het last hebben van een sterk wisselende bloedsuikerspiegel
 • het ervaren van een hoge spierspanning in houdingsspieren
 • het hebben van een minder goed eet-en drinkpatroon
 • het simpelweg nodig hebben van een bril of lenzen
 • het dragen van foutief aangemeten bril of lenzen
 • het aanwezig zijn van een oogspier dis-balans
 • het overgevoelig zijn voor licht


Migraineaanjagers in beeld

Daar waar praktijk Proximaal u met de eerste 5 triggers verder helpt, vereist het kunnen beïnvloeden van de 6e prikkel, de visuele prikkel, een ander soort specialisme. Hierbij heeft Nick onze hulp ingeroepen. De visuele prikkel wordt bij ons vanuit een optometrisch gezichtspunt benaderd. De Optometrie is een paramedisch beroep dat valt onder de eerstelijns oogzorg. Binnen het Oogzorgnetwerk, waarbij kennisuitwisseling centraal staat, werken wij nauw samen met de ziekenhuizen en oogartsen uit de regio. Onze optometriepraktijk is uitgerust met de nieuwste ‘state of the art’ apparatuur, waarmee wij een zo uitgebreid en secuur mogelijk optometrisch onderzoek kunnen verrichten. Vanzelfsprekend wordt dit soort onderzoeken door een gediplomeerde en ervaren optometrist uitgevoerd.
 

 • Wat voor soort onderzoek kunt u als migrainepatient van ons verwachten?

Wanneer u níet brildragend bent, onderzoeken wij of u een bril nodig heeft. Bent u wél brildragend, dan onderzoeken wij of uw huidige bril correct is. Ook wordt er gekeken of er geen disbalans aanwezig is tussen het functioneren van de oogspieren van beide ogen. Tevens wordt de oogdruk gemeten, om te controleren op oculaire hypertentie (hoge oogdruk). Er wordt ook een fundus-foto gemaakt die het mogelijk maakt de Retina (het netvlies)en de nervus opticus (de oogzenuw) te screenen op eventuele sluimerende oogaandoeningen.
 

 • Als bij een van de bovengenoemde onderzoeken afwijkingen worden geconstateerd , wordt er naar een mogelijke oplossing gezocht.

Tijdens de onderzoeken wordt er, daar waar nodig, gebruik gemaakt van (flits)lampen. Voorafgaand aan de afspraak ontvangt u van ons een formulier, waarop wij schematisch in kaart hebben gebracht hoeveel licht er  per onderzoek gebruikt gaat worden. Wij proberen te alle tijden een migraineaanval te voorkomen tijdens dit onderzoek, maar helaas kunnen wij dit niet garanderen. Neem daarom preventief uw migraine medicatie mee.

Verder adviseren wij u van te voren goed te eten en zo mogelijk onder begeleiding te komen, zodat u op verantwoorde wijze thuis gebracht kunt worden. Wij stellen het zeer op prijs, indien u op de dag van de afspraak een migraine aanval heeft, af te bellen. Er worden in dit geval geen kosten in rekening gebracht.

Als wij door middel van een bril het probleem niet kunnen verminderen of verhelpen, kunnen wij u binnen het Oogzorg netwerk gericht doorverwijzen naar verschillende specialisten, zoals de Oogarts of Orthoptist. U bent bij onze Optometriepraktijk dus in goede handen en wij zoeken in samenwerking met Praktijk Proximaal tot op de bodem uit of uw klachten verminderd of zelfs opgelost kunnen worden.

Vanwege het aantal onderzoeken dat achter elkaar gaat plaatsvinden, verzoeken wij u van te voren een afspraak te maken, zodat wij ruim de tijd voor u kunnen nemen.

Tot ziens in onze winkel,

Peter Akkerman en zijn team.